Bodrum’un ekonomik kalbinin attığı, işyerlerinin yoğun olarak konuşlandığı, Konacık karayolu üzerinde, köşe parsel konumunda bulunan bir arsada hayata geçirilecek olan Podium Park, her biri bodrum katlı 6 adet mağaza ile 13 adet ofisten oluşan, modern konseptli, butik bir projedir.

Doğal taş, cam ve çelik elemanların kullanıldığı yapılarda, taşıyıcı sistem betonarme karkas olup, kütlesel etkiyi güçlü kılmak için, delikli alüminyum panellerle, gölgelik amaçlı saçaklar oluşturulmuş ve bu saçakların taşıyıcı bölümü, tek bir noktadan, origamik formlu kolon ve asma çelik halatlarla sağlanmıştır.

Yapılar, arsanın formuna uygun olarak yerleştirilmiş olup, yapıların orta bölümünde oluşturulan avlu ise, adeta oyunsal bir yaklaşımla düzenlenmiştir. Burada oluşturulan açık ve yarı açık oturma alanları, meditasyon etkisi yaratacak, özenle oluşturulmuş su oyunları, tercih edilen zemin kaplama malzemeleri ve görsel etkiye vurgu yapacak şekilde düzenlenmiş aydınlatma tasarımıyla desteklenmiş ve oluşturulan görsel atmosfer daha da güçlü kılınmıştır.